Ắc quy nhập khẩu

Ắc quy cho quân đội 12 Volt US 6TL